Lina Rafn

Et billede af Lina Rafn der bruges i forbindelse referencer til lydstudiet